PRIVACYBELEID RECRUITMENT INNOVESTIT GROUP

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van recruitment. Dit privacy statement geldt voor 4CEE en haar dochterondernemingen: Coforce, Diesis, Easy Systems, ICreative en Stiply.

Verwerkingsverantwoordelijke: Dirk-Jan van Veldhuizen
Adres: Oortlaan 2, 6716 WD te Ede
Telefoon: 06-45031728
Email: djvanveldhuizen@4cee.com

 

1. INTRODUCTIE

4CEE vindt de privacy van haar sollicitanten belangrijk. Wanneer een sollicitant solliciteert bij 4CEE, dan gebruikt 4CEE de verstrekte persoonsgegevens voor het uitvoeren van een correct wervingstraject. Deze gegevens worden op een eerlijke en wettige wijze gebruikt, conform van toepassing zijnde (privacy)wetgeving. Dit privacy statement is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop 4CEE de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van 4CEE.

2. DOELEINDEN

Persoonsgegevens die door een sollicitant worden doorgegeven worden uitsluiten gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. 4CEE verwerkt de gegevens alleen voor wervingsdoeleinden. Deze zijn:

  1. Het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures binnen 4CEE.
  2. De communicatie tijdens en wervings- en selectieproces.
  3. Als leidraad tijdens de selectiegesprekken en toetsing op geschiktheid.

3. GEGEVENS VAN SOLLICITANTEN

4CEE verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten die zij vrijwillig aanleveren in de sollicitatieprocedure zoals CV en Motivatiebrief. Daarnaast verzamelt en verwerkt 4CEE ook gegevens verkregen door middel van persoonlijke contact, telefoongesprekken en/of email. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: NAW gegevens van de sollicitant, opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.) arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.) en motivatie voor sollicitatie. Conform de wet en regelgeving op het gebied van Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) heeft een sollicitant o.a. het recht op inzage, correctie en wijziging van de gegevens verstrekt en verwerkt tijdens het sollicitatietraject.

4. HET BEWAREN VAN GEGEVENS VAN SOLLICITANTEN

4CEE bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de geldende wetgeving verwijdert 4CEE de persoonlijke gegevens van sollicitanten uiterlijk 4 weken na het beëindigen danwel afronden van de sollicitatieprocedure.

5. BEVEILIGING

4CEE maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitant te waarborgen. De toegang tot gegevens is beperkt tot personeelsleden van 4CEE die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten en wordt gereguleerd via de verwerkingsverantwoordelijke op het gebied van Recruitment.
4CEE spant zich naar beste vermogen in om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, voorkeuren en andere informatie die via haar website wordt verzameld te beschermen. 4CEE heeft daartoe substantiële investeringen gedaan in haar server, database, back-up en ‘firewall’ technologie. Daarnaast beschikt 4CEE over het ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging.

6. AANPASSING VAN BELEID

4CEE heeft het recht om het privacybeleid, indien noodzakelijk geacht, aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig het privacybeleid van 4CEE te raadplegen.

Stuur uw vragen en opmerkingen over deze recruitment privacy statement of over de manier waarop 4CEE gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: Djvanveldhuizen@4cee.com